LEGISLATIE

Nimeni nu este mai presus de lege

IMPORTANT:

ASOCIATIA DE PRORIETARI mandatează comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea şi eliberarea din functie a persoanei care ocupă functia de administrator imobile sau a altor angajati ori prestatori, în scopul administrării şi bunei functionări a clădirii.

  • Managementul societati ASA B. A. este de acord cu incheierea de contracte de adminstrare cladiri cu  reprezentanti asociatiilor de proprietari, numai cei care intrunesc anumite coditii – conform normelor/legilor in vigoare!!! – DETALII IN PDF-ul de mai jos.

ACTE NECESARE PRELUARI ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

In acesta sectiune acoperim toata gama de acte legislative care definesc ADMINISTRAREA CLADIRILOR

(pagina in constructie)

Legea 196 din 2018

Legea 196 din 2018 - LEGEA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

ORDIN 1969 din 2007

ORDIN NR. 1969 din 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial.

Ghidul ANAF

Ghidul obligatiuniilor fiscale ale Asociatia de Proprietari

Legea 50 din 1991

Legea nr.50 din 1991 privind autorizarea exectuarii lucrarilor de construcitii

Ordin 839 din 2009 completare la Legea 50 din 1991

Ordin 839 din 2009 completare la Legea nr.50 din 1991 privind autorizarea exectuarii lucrarilor de construcitii

HG-273-1994 RECEPTIA LUCRARI

HG-273-1994 RECEPTIA LUCRARI

Contract administrare

CONTRACT DE ADMINISTRARE IMOBILE - CADRU

Proces Verbal de pedare/primire Asociatie Proprietari

PROCES VERRBAL DE PREDARE/PRIMIRE ASOCIATIE PROPRIETARI - CADRU